Logo
nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Razvoj i budućnost obrazovanja u Maruševecu

U protekloj godini puno je investirano u obnovu i razvoj Maruševca. Ovaj kratki video pokazuje što je sve urađeno, kao i koje su primarne potrebe u ovoj godini, kako bi Maruševec i dalje bio kvalitetan obrazovni centar. Ove akademske godine upisano je preko 200 učenika u Srednju školu, a uz dosadašnji gimnazijski program i program medicinskog tehničara pokrenut je i program fizioterapije odobren od Ministarstva obrazovanja RH. Adventističko teološko visoko učilište trenutno je odgovorno za više od 60 studenata upisanih u tri teološka programa. S obzirom na rast i razvoj potrebne su dodatne učionice i novi smještajni kapaciteti za učenike i studente, kako bi Maruševec nastavio pružati kvalitetno obrazovanje. Svojim prilozima i molitvama i vi možete sudjelovati!

Predavanja studenata ATVU za mlade u Križevcima

Studenti druge godine Adventističkog teološkog visokog učilišta (ATVU) iz Maruševca održali su tijekom vikenda 27. veljače do 1. ožujka 2015. niz duhovnih predavanja za mlade u Kršćanskoj adventističkoj crkvi u Križevcima. Predavanja su imala naslov “U potrazi za Isusom”, a pripremana su na nastavi Homiletike 2 pod vodstvom dekana Igora Lorencina. Mjesna crkva u Križevcima poželjela je ugostiti u svom prostoru  studene koji će tijekom vikenda održati predavanja, a studenti su spremno prihvatili izazov.

IMAG1831 (Custom)

Prvo predavanje održao je u petak navečer student Alen Hadžiefendić pod naslovom “U potrazi za tek rođenim Isusom”. U subotu ujutro studenti ATVU-a održali su kompletan subotnji jutarnji program, a nastupao je i gospel zbor El Roi iz Maruševca pod ravnanjem Aleksandre Saške Tikulin. Okupili su se mladi iz bliže i dalje okolice, a bilo je predstavnika iz Nove Gradiške, Požege, Daruvara, Grubišnog Polja, Virovitice i drugih mjesta. Crkva je bila doslovno premala za sve koji su došli i tražilo se mjesto više. Gospel zbor je navečer uz još nekoliko gostiju održao jednosatni koncert, a nakon toga studentica Aleksandra Saška Tikulin održala je predavanje pod naslovom “Gubavci traže nadu”. Uslužnost domaćina bila je vidljiva na svakom koraku. Njihov je trud došao posebno do izražaja kada su poslužili obilan ručak i večere. U nedjelju je niz predavanja zaključio student Manuel Tikulin s predavanjem pod naslovom “Poreznik u potrazi za smislom”.IMAG1857 (Custom)

Želimo zahvaliti crkvi u Križevcima na pozivu i njihovom starješini Kristijanu Dedušu na organizaciji. Želja nam je kao ATVU nastaviti organizirati ovakve duhovne vikenda za mlade i nadamo se da će primjer crkve u Križevcima inspirirati i druge mjesne crkve. Za više detalja glede organizacije sličnog vikenda, kao i slobodnih termina, javite se administraciji ATVU-a. Album sa slikama s ovog posebnog vikenda možete pogledati klikom na slijedeći link: http://atvu.org/foto-album/predavanja-studenata-atvu-u-krizevcima/

Veliki biblijski narativi

U akademskoj godini 2014/15. održava se niz predavanja Veliki biblijski narativi – povijest i osnovne poruke biblijskih knjiga svakog drugog utorka u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a organizator predavanja je Adventističko teološko visoko učilište.

Prvo predavanje u nizu održao je u utorak 11. 11. 2014. dr. sc. Dragutin Matak, prodekan za razvoj na ATVU-u, a naslov predavanja je bio Veliki biblijski narativi Starog i Novog zavjeta. Predavanje možete poslušati ispod:

 

Drugo predavanje u nizu održao je u utorak 25. 11. dr. kand. Radenko Džuver, prodekan za nastavu na ATVU-u,  a naslov predavanja je bio Knjiga Postanka – knjiga velikih početaka. Predavanje možete poslušati ispod:

 

Treće predavanje u nizu održao je u utorak 9.12. mr. sc. Zlatko Musija, predavač na ATVU-u, a naslov predavanja je Knjiga Izlaska – Rađanje izraelske nacije. Predavanje možete poslušati ispod:

 

Četvrto predavanje u nizu održala je u utorak 23.12. dr. kand. Ana Džuver, predavač Starog zavjeta na ATVU-u, a naslov predavanja je bio Levitski zakonik – evanđelje po Mojsiju. Predavanje možete poslušati ispod:

 

Peto predavanje u nizu održao je u utorak 13.01.2015. dr. kand. Radenko Džuver, prodekan za nastavu na ATVU-u. a naslov predavanja je bio Knjiga Brojeva – (ne)moć ljudskog faktora.

 

Šesto predavanje u nizu održao je u utorak 27.01.2015. mr. sc. Bobo S. Marčeta, predavač sistematske teologije na ATVU-u. a naslov predavanja bio je Ponovljeni zakon – posljednje upute prije obećane zemlje.

 

Sedmo predavanje u nizu održao je u utorak 10.02.2015. dr. sc. Dean Slavić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. a naslov predavanja bio je Knjiga o Jobu – žanr i teodiceja. 

 

Osmo predavanje u nizu održao je u utorak 24.02.2015. dr. sc. Igor Lorencin, dekan Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu, a naslov predavanja bio je Evanđelje po Mateju: Most između narativa Starog i Novog zavjeta

 

Pitanja i odgovori nakon predavanja Evanđelje po Mateju: Most između narativa Starog i Novog zavjeta 24.02.2015. Na pitanja odgovara dr. sc. Igor Lorencin, dekan Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu.

 

Deveto predavanje u nizu održao je u utorak 10.03.2015. dr. kand. Radenko Džuver, prodekan Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu, a naslov predavanja bio je Evanđelje po Marku: Radosna vijest iz Markove perspektivepredavanje.

 

Deseto predavanje u nizu održao je u utorak 24.03.2015. dr. sc. Dragutin Matak, prodekan za razvoj Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu, a naslov predavanja bio je: Jedinstvenost Lukinog evanđelja. Audio će uskoro biti dostupan.

Slijedeće predavanje u nizu održava u utorak 07.04.2015. dr. sc. Igor Lorencin, dekan Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu, a naslov predavanja bit će: Evanđelje ljubljenog učenika – narativne strategije Ivanovog evanđelja. Lokacija je konferencijska dvorana knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3. Svi su dobrodošli, a ulaz je slobodan!

Biblijsko otvoreno uciliste TRAVANJ (Custom)

 

ATVU u svojoj misiji u novoj akademskoj godini

Adventističko teološko visoko učilište ima misiju obrazovati mlade ljude za službu evanđelja u svijetu u kojem se nalazimo. To želimo postići kvalitetnim teološkim programima koji osposobljavaju studente za dublje razumijevanje Boga, sebe, svijeta, kao i svoje uloge u njemu. Želimo vjerom i znanjem raditi na promjeni koja će donijeti kvalitetu u živote ljudi koji nas okružuju.

Našu misiju ostvarujemo putem obrazovanja budućih kadrova, tematskih predavanja/simpozija, izdavačke djelatnosti, kao i društveno korisnih projekata. U obrazovnoj djelatnosti trenutno nudimo tri smjera: 1. Redovni trogodišnji studij teologije u Maruševcu; 2. Izvanredni studij religije u Zagrebu usmjeren na laike; 3. Magistarski izvanredni program teologije u Maruševcu. Ukupno smo odgovorni za 60-ak studenata raspoređenih u tri navedena programa.
P1360174 (Custom) (2)
Ove akademske godine smo u prvu godinu redovnog studija teologije u Maruševcu primili sedmero novih studenata (vidi sliku iznad). Petero od njih dolaze iz Hrvatske, jedan iz Slovenije i jedan iz Albanije. Time su zastupljene sve zemlje Jadranske unije Kršćanske adventističke crkve. Od sedmero novih studenata dvije su djevojke. Nakon uspješno završenog studija naši studenti imaju priliku okušati se u praktičnom pastorskom radu u crkvama. Tako je u prošloj akademskoj godini diplomiralo petero teologa, od kojih su svi zaposleni i rade danas za crkvu.
P1340941 (Custom)
Očigledno je da su mladi ljudi potrebni našoj crkvi. Stoga će naše učilište nastaviti obrazovati kadrove, kako bi crkve imale kvalitetne pastore koji će se formirati u vođe Kršćanske adventističke crkve u budućnosti. Prepoznali smo svoju ulogu i u obrazovanju pastora koji već rade u crkvama, pa smo u suradnji s ThH Friedensau iz Njemačke uveli izvanredni magistarski program, kako bi naši pastori zadovoljili svoju potrebu za daljnjom izobrazbom. Trenutno magistarski program pohađa 30 studenata iz sedam zemlja regije. Želimo i na ovaj način na višoj akademskoj razini služiti crkvama, vjernicima i time poboljšati kvalitetu pastoralne skrbi u široj društvenoj zajednici.

Motivirajmo mlade ljude za studij teologije, jer mladi su budućnost i oni su potrebni crkvama, vjernicima i svijetu u kojem živimo. Motivirajmo one koji mogu dati donacije za potrebe siromašnijih studenata, za izdavačku djelatnost učilišta, kao i za potrebe proširenja i obnove infrastrukture učilišta i srednje škole. Imajte nas u svojim molitvama, a mi ćemo nastaviti opravdavati vaše povjerenje kvalitetnim programima i kvalitetnim mladim ljudima koji će i u sljedećem periodu izlaziti iz našeg učilišta i doprinositi kvalitetnijoj budućnosti crkve, društva i svijeta u kojem živimo.

Dr. sc. Igor Lorencin dekan ATVU-a

P1360154 (Custom)

Magistarski studenti ponovno na ATVU

P1350028 (Custom)

I ovog ljeta trideset studenata u magistarskom studiju teologije ponovno su došli na ATVU-e slušati tri tjedna intenzivne nastavu u ljetnom semestru.  Studenti dolaze iz osam zemalja regije, a ove godine pridružilo nam se i pet novih studenta.  Prva tri tjedana, od 16.06. – 05.07. 2014., tri gostujuća profesora sa sestrinskih adventističkih sveučilišta u Europi i SAD-a predaju predmete kao što su Pijetizam i Prosvjetiteljstvo, Teologija svemirskog sukoba ili Egzegetska pitanja u Ivanovom Otkrivenju. Ovi profesori su posebnost ovog magistarskog studija jer prenose ogromno znanje i iskustvo iz svog pastoralnog i akademskog rada i tako značajno doprinose njegovoj kvaliteti. Stoga smo posebno zahvalni ne samo Adventističkom sveučilištu Friedensau, našoj partnerskoj obrazovnoj instituciji, čiji studijski program izvodimo već i drugim obrazovnim institucijama poput Loma Linda University i Andrews University čiji profesori sudjeluju u izvođenju nastave.

P1340989 (Custom)

Značaj ovog studija je nije samo u činjenici da pastorima omogućuje dodatno obrazovanje uz rad, već predstavlja i jedinstven pokušaj da se na ovim prostorima ponudi najbolje što adventističko obrazovanje može ponuditi. Misijski i odgojni rad u crkvama i široj društvenoj zajednici zahtjeva ne samo sveobuhvatno i temeljito poznavanje Svetog Pisma već i dublje razumijevanje povijesnih i suvremenih teoloških  gibanja, odgojno-obrazovnih metoda i praktičnog rada u crkvi i misiji. Želimo svim studentima i profesorima uspješan novi semestar i zadovoljstvo u učenju i otkrivanju novih spoznaja koje će im pomoći u njihovom pastoralnom radu.

P1350119 (Custom)

Završna svečanost akademske godine 2013./2014.

P1340929 (Custom)

U subotu, 14. i u nedjelju, 15. lipnja 2014. održana je završna svečanost u Adventističkoj školi u Maruševcu, kojom je na radostan način obilježen završetak još jedne nastavne i akademske godine. Geslo svečanosti: “Izađimo, promijenimo svijet!” pokazivalo je želju naših studenata da u svijetu, koji je takav kakav jest, odigraju svoju pozitivnu ulogu i promijene ga u svojemu okružju. Govornik pastor Dejan Stanjević uputio je na Kristov nauk, koji i danas može učiniti razliku u odnosu na ono što jest ako ljubimo neprijatelje, ako ne poželimo što nije naše, ako činimo dobro i dobrima i zlima. Kristov je poziv i dalje odgovor na pitanje kako promijeniti svijet.

U nedjelju je dvorana u kojoj se održala promocija bila ispunjena. Radosno ozračje našemu ceremonijalu, koji su vodili ravnateljica Srednje škole dr. sc. Đurđica Garvanović-Porobija i dekan ATVU-a dr. sc. Igor Lorencin pridonijele su pjesme maruševečkog zbora “El Roi” pod vodstvom Aleksandre-Saške Tikulin. Prisutnima se obratio u ime osnivača ustanova mr. Zlatko Musija, predsjednik Jadranske unije konferencija Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj, s kojim je u pratnji bio i tajnik Neven Klačmer. S nama je bio i dr. sc. Tim Schroeder, predstavnik Sveučilišta Friedensau u Njemačkoj, s kojim ATVU održava dobre odnose i čiji magisterij provodimo na našem Učilištu.

Ove godine diplomirala je studentica Mariju Đidaru, koja je završila Viši vjeroučiteljski smjer i sljedeće studenti redovnog programa teologije: Laura Bazmenjak, Martina Božić, Ljubica Perišinović-Marušić, Josip Pavić i Danijel Purda. Svih petoro diplomanata teologije započet će svoj rad za Kršćansku Adventističku crkvu i doprinijet će na različite načine i u različitim ulogama širenju Radosne vijesti i općem boljitku u područjima gdje će raditi. Želimo svim diplomantima puno blagoslova u životu i da osobno budu na blagoslov svakome s kime dođu u kontakt, šireći tako duh Evanđelja i živeći ovogodišnje geslo: “Izađimo, promijenimo svijet!”

P1340934 (Custom)

Akreditacija Adventističkog teološkog visokog učilišta

IMAG0958 (Custom)

 

Adventistička akreditacijska komisija (AAA) produljila je Adventističkom teološkom visokom učilištu akreditaciju potrebnu za daljnje obavljanje svog odgojno-obrazovnog rada. Od 19. do 21. siječnja 2014. godine ova šesteročlana komisija vrednovala je naš odgojno-obrazovni rad i prepoznala iznimnu važnost pastoralne, teološke i pedagoške poduke koju ATVU pruža u Jadranskoj uniji konferencija, ali i u široj regiji. Značaj našeg rada i napredak koji smo ostvarili u proteklom trogodišnjem razdoblju vidljiv je i u duljem akreditacijskom razdoblju koji nam je dodijelila ova komisija sastavljena od vrsnih pedagoga i profesora iz crkvenih i svjetovnih obrazovnih institucija.

Ovakav akreditacijski postupak omogućuje studentima ATVU-a nastavak školovanja na svim adventističkim visoko-obrazovnim institucijama u svijetu i predstavlja značajan poticaj za daljnji razvoj ATVU-a. Budući da je Adventistička akreditacijska komisija ostavila i brojne preporuke za daljnji razvoj, uprava ATVU-a, profesori, osoblje i Osnivač odlučni su predano raditi na očuvanju stečenih odgojnih i znanstvenih postignuća ali i na ostvarivanju novih ciljeva iz učilišnog razvojnog plana.

Darko Pirija

P1360353 (Custom)

450. Obljetnica hrvatskog tiskanog Novog testamenta

 

SL03 (Custom)

 

Svečanost u povodu 450. obljetnice tiskanja prvog glagoljskog Novog zavjeta na hrvatskom jeziku obilježena zahvalnošću, radošću i ponosom te predstavljanjem latiničkog prijepisa Novog testamenta.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je u subotu, 26. listopada 2013. godine, u organizaciji Adventističkog teološkog visokog učilišta održano svečano obilježavanje 450. obljetnice tiskanja prvog glagoljskog Novog zavjeta na hrvatskom jeziku i promocija svježe tiskanog vrijednog djela latiničkog transliteriranog glagoljskog izdanja Novog testamenta (I. dio), kojega su zajedno objavili Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet u Zagrebu i Školska knjiga.

(više…)

Početak nove akademske godine na ATVU-u

Nova akademska godina započela  je na Adventističkom teološkom visokom učilištu 9. rujna 2013. Petero perspektivnih mladih studenata primljeni su u prvu godinu redovnog studija. Oni sada stoje uz bok petero redovnih studenata u trećoj godini, a s dvadesetak izvanrednih i 28 magistarskih studenata oni su dio skupine od gotovo 60 studenata koji trenutno studiraju na ATVU-u. Na našem učilištu u Maruševcu nudimo redovni dodiplomski studij teologije koji traje tri godine. Zatim nudimo izvanredni dodiplomski studij teologije koji se izvodi u šest godina studiranja isključivo nedjeljama u Zagrebu. Ovaj oblik studiranja je idealan za osobe koje žele uz svoj redovni posao akademski napredovati i steći teološku diplomu. Trenutno primamo prijave za upis sljedeće generacije izvanrednih studenata koja s nastavom započinje u jesen 2014. Najzad, ljetos smo započeli i diplomski studij teologije u suradnji s ThH Friedensau (http://www.thh-friedensau.de/en/) kojim nudimo magistarski nivo naobrazbe zainteresiranim kandidatima. Preko ovih programa ATVU želi nastaviti i u novoj akademskoj godini biti koristan čimbenik u društvenoj zajednici, ispunjavajući Kristov poziv da budemo sol zemlji – davati ugodnu aromu ovom društvu. Ispod je slika četvero novih redovnih studenata s dekanom i prodekanom. IMAG0788 (Custom) (2)

Magisterij iz teologije na ATVU-u – drugi dio

Na Adventističkom teološkom visokom učilištu 19. kolovoza 2013. započeo je drugi modul magistarskog programa iz teologije (MTS). Studenti, pastori i laici iz sedam zemalja regije ponovno su se okupili kako bi nastavili s nastavom. Potrebno će biti još osam trotjednih dolazaka na nastavu u Maruševec kako bi studenti odslušali nastavu i nakon uspješnog pisanja magistarske teze dobili MTS diplomu od ThH Friedensau iz Njemačke. Ovaj je modul započeo s profesorom Rolfom Poehlerom koji je u Friedensau zadužen za MTS program. U sljedećim modulima studenti će imati priliku slušati Bernharda Oestreicha iz Friedensaua, Laurencea Tunera iz Newbolda, Roberta Badenasa iz Sagunta, Ranka Stafanovića s Andrews Univerziteta, Sigvea Tonstada s Loma Linde i brojne druge domaće i inozemne predavače. Vjerujemo da će ovaj magistarski program sa svojim sadržajem biti na veliki blagoslov svim polaznicima, kao i lokalnim crkvama u kojima oni služe.

Rolf2Modul (Custom) (2)

Magistarski program na ATVU-u dovršio prvi modul

Prvi modul magisterija teologije (MTS) uspješno je dovršen, a studenti su se vratili svojim kućama nakon trotjednog boravka na ATVU-u Maruševec. U ovom modulu održana su tri predmeta, svaki po jedan tjedan. Započeli smo 17. lipnja 2013. s prof. Zoricom Kuburić s novosadskog Sveučilišta. Ona je održala predmet naslovljen „Metodologija istraživačkog rada u društvenim znanostima“. Zatim je prof. Rolf Poehler s ThH Friedensau iz Njemačke održao predmet pod naslovom „Teme u suvremenoj teologiji subote“. Posljednji tjedan studenti su imali nastavu s prof. Gudmundurom Olafssonom iz Californije, a obrađivao se predmet „Nauk o svetištu“. Studenti su ovim modulom dobili osnove metodologije i teološke koncepte koji će im poslužiti u njihovu pastorskom radu. Sljedeći modul počinje od 19. kolovoza 2013, a studenti će ponovno imati vrsne profesore i odabrane teološke teme za unapređenje njihova znanja i prakse. Ispod je slika magistarskih studenata s prof. Olafssonom.

P1310981 (Custom)

ATVU Maruševec: Studenti iz sedam zemalja na magisteriju

IMAG0635 (Custom)

 

Prva generacija od 28 studenata otpočela je 17. lipnja 2013. s magisterijem iz teologije na Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu. Studenti dolaze iz sedam zemalja: Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije.  Magisterij je državno priznat preko ThH Friedensau iz Njemačke, a predavači dolaze iz Njemačke, Velike Britanije, Španjolske, SAD-a, Norveške, Danske, Islanda, Mađarske, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Time je ovaj magistarski program u punom smislu riječi internacionalan.

Magisterij omogućuje široko obrazovanje u teologiji i obučava studente da odgovore na izazove rada u današnjem svijetu. Program je izvanrednog tipa, pa je pogodan za ljude koji uz posao nastavljaju svoje obrazovanje. Predavanja su na hrvatskom jeziku, a očekuje se pasivno poznavanje engleskog jezika. Nastava se organizira tijekom školskih praznika, točnije sredinom lipnja i sredinom kolovoza. Studenti ukupno dolaze deset puta po tri tjedna u Maruševec, nakon čega slijedi pisanje magistarske teze. Za četiri godine očekujemo izlazak prve generacije magistara s Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu.

 

Drugi međunarodni teološki simpozij u Maruševcu 24.-25. lipnja 2013.

Nova zgrada - simpozijNa našem će se Učilištu od 24. do 25. lipnja 2013. održati drugi međunarodni teološki simpozij. Tema simpozija jest Teologija i kriza, a potvrđeno je sudjelovanje dvadesetak teologa i stručnjaka iz zemlje i inozemstva.
Srdačno pozivamo sve one koje zanima teologija da dođu i prisustvuju predavanjima, te sudjeluju u diskusijama i forumima, po pristupačnim cijenama:

Noćenje po osobi: 70kn

Doručak: 25kn

Ručak: 35kn

Večera: 30kn
Za sve dodatne informacije, javite se na telefon +385 42 290 790

ili na email:  atvu@atvu.org

Dobro nam došli!

simpozij-plakat (Custom)

 

Pratite nas i na facebooku: https://www.facebook.com/events/463114600441734/

Predsjednik Josipović posjetio adventističke obrazovne ustanove

IMAG0584

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je u petak, 26. travnja 2013. adventističke obrazovne ustanove U Maruševcu. Srednja škola u Maruševcu  s pravom javnosti i Adventističko teološko visoko učilište osmislili su program “Jedan školski sat za predsjednika”, na kojemu su dr. sc. Đurđica Garvanović-Porobija i dr. sc. Igor Lorencin sa svojim suradnicima predstavili rad ustanova i njihove odgojno-obrazovne smjernice.

Predstavljanje se sastojalo od kratkog filma kojim se opisala aktivnost Srednje škole, što ga je snimio učenik Boris Brkić, i prezentacije o ATVU-u koju je iznio dr. Igor Lorencin. Filmom o Srednjoj školi istaknuta je međunarodna i tolerantna klima u školi te zdravstveno prosvjećivanje što ga učenici sa svojim nastavnicima, odgajateljima i kuharima izvršuju u društvu. Prezentacija o Učilištu istaknula je novi magistarski teološki program, Međunarodni teološki simpozij, teološki časopis Biblijski pogledi te humanitarni projekt pomoći romskom naselju. Predsjednik je s pažnjom poslušao nastup maruševečkog zbora, koji je pod vodstvom prof. Lidije Đidara izveo Odu radosti Ludwiga van Beethovena, te gostujuću vokalnu skupinu “4Given” iz Slovenije, koji su otpjevali tri tradicionalne duhovne pjesme na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku. Maruševečki izviđači otpjevali su pjesmu pobjede i primili predsjednika Josipovića za svog počasnog člana, darujući mu izviđački rubac. Usto, Dramski studio izveo je nadahnut recital, a članovi Likovne skupine darivali su predsjedniku sliku koju su izradili za njega.

Predsjednik je u svom govoru istaknuo da bi volio da takva atmosfera vlada u cijeloj Hrvatskoj, jer je ne samo čuo riječi o ljubavi, prijateljstvu i prihvaćanju drugih već je i osjetio ove vrijednosti u našoj sredini. Najposlije predsjednik se fotografirao s učenicima i predstavnicima ustanova, s kojima je i prijateljski razgovarao na prigodnu domjenku. Maruševčani će pamtiti ovaj posjet, kojim je predsjednik poručio da cijeni naše ustanove te da se nitko u Republici Hrvatskoj “ne treba osjećati zapostavljeno i marginalizirano”, kako je istaknula ravnateljica dr. sc. Đurđica Garvanović-Porobija u svom pozdravnom govoru.

Đurđica Garvanović-Porobija

IMAG0579

 

Donacije

Svoju financijsku podršku Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu možete poslati na naš račun u Zagrebačkoj banci:

IBAN: HR0923600001102344486
Poziv na broj: 05 04016793
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Život na fakultetu Nastavno osoblje atvu

Naslovnica | O nama | Povijest | Programi | Upisi | Knjižnica | Kontakt