Logo

Besplatni elektronički izvori

Ovdje možete pronaći velik izbor korisnih elektroničkih izvora u otvorenom pristupu (Open Access), javnom vlasništvu (Public Domain) i pod licencom zajedničkih dobara (Creative Commons). Bold ističe izvore na hrvatskom jeziku.

(Vidi i Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu koju je moguće potpisati ovdje.)

Biblijski tekstovi i tražilice, rječnici i komentari

 • Academic Bible: kritički tekstovi hebrejske Biblije (BHS), grčkog Novog zavjeta (NA28 i UBS5), Septuaginte, latinske Vulgate, Lutherovog njemačkog prijevoda, engleskog King James prijevoda te ESV-a i NET-a; priredilo Njemačko biblijsko društvo (Deutsche Bibelgesselschaft).
 • Bible Dictionaries Online: kolekcija poznatih biblijskih rječnika.
 • Bible Gateway: digitalna baza i tražilica s preko 150 biblijskih prijevoda na preko 50 jezika.
 • Bible Hub: digitalna baza i tražilica engleskih prijevoda, uz popratne rječnike, konkordancije i druge alate.
 • Bible Hub Commentaries: digitalna baza od gotovo 70 biblijskih komentara.
 • Biblija govori: čitajte i pretražujte Bibliju koristeći četiri hrvatska prijevoda (Šarić, Jeruzalemska Biblija, Dretar i DK).
 • Blue Letter Bible: online Biblija s mogućnošću paralelnog čitanja na hebrejskom i grčkom i izravnim linkovima na definicije izvorno korištenih riječi (Strongova konkordancija); dostupni i zvučni zapisi izgovora heb. i grč. riječi (primjer).
 • Digital Dead Sea Scrolls: svitci s Mrtvog mora u digitalnom obliku, s prijevodom i mogućnošću zumiranja.
 • e-Catena: kompilacija aluzija na Novi zavjet u spisima nicejskih otaca.
 • EGW Scripture Index: indeks citiranih biblijskih tekstova u spisima Ellen G. White.
 • SHEBANQ: Eep Talstra Centre je izgrađivao bazu anotacija za hebrejsku Bibliju još od 1977. a sada je sve to u otvorenom pristupu kroz SHEBANQ; njegovo najinovativnije obilježje je to da se temelji na kontinuiranom zaprimanju novih upita (queries) biblijskih istraživača koje ovaj alat snima kao anotacije – nagrađivani SHEBANQ (čiji pokretač je Oliver Glanz, profesor Starog zavjeta na Sveučilištu Andrews) tako je zapravo stalna interaktivna znanstvena suradnja u lingvističkoj analizi hebrejske Biblije.
 • Study Light Bible Commentaries: digitalna baza od 52 biblijska komentara.

Adventistički izvori

Cilj ovog odsjeka je dati pregled i omogućiti lak pristup svim značajnim besplatnim izvorima unutar svjetske Adventističke crkve. To ne podrazumijeva da se u ovim izvorima nalaze isključivo adventistički materijali (kao što u drugom i trećem odsjeku ima također i adventističkih doprinosa), no ovo je pravo mjesto ako vas zanimaju stavovi, doprinos i djelovanje hrvatske i globalne Advenističke crkve, kao i intelektualni opus i spektar njezinih stručnjaka.

DIGITALNE KNJIŽNICE I E-KNJIGE:

ČASOPISI I OSTALA SERIJSKA IZDANJA:

MATERIJALI ISTRAŽIVAČKIH USTANOVA I EDUKATIVNIH INICIJATIVA:

 • Adventist Virtual Learning Network: mreža posvećena suradnji na razvijanju adventističkog virtualnog učenja; sadrži i materijale na temu integracije vjere i učenja (ILS)
 • Arhiva Adventističke crkve: ovdje se mogu pronaći najstariji adventistički časopisi, biblijske pouke, knjige, fotografije i zapisnici s odborskih sjednica, ali i najnovije teološke rasprave o trenutnim pitanjima u Crkvi, kao što je npr. rukopolaganje.
 • ASDAL (Association of Seventh-Day Adventist Librarians): ovdje su dostupne informacije i linkovi na kataloge adventističkih knjižnica diljem svijeta, te arhiva časopisa ASDAL Action.
 • Biblical Research Institute: stranice Biblijskog istraživačkog instituta pri Generalnoj konferenciji Adventističke crkve. Dostupni su stručni materijali iz područja arheologije, povijesti, biblijskih studija, proročanstava, Duha proroštva, ekleziologije, filozofije, hermeneutike, teologije, znanosti i adventističke zdravstvene poruke. / Vidi i: Načela hermeneutike, egzegeze i interpretacije Biblije [ENG]
 • Center for Adventist Research: Centar za istraživanje adventističkog naslijeđa, kao što su povijesna izdanja, rukopisi, pisma, fotografije, biografije, katalog osobne knjižnice Ellen G. White (knjige koje je ona koristila) i sl.
 • CIRCLE (Curriculum and Instruction Resource Center Linking Educators): „Google adventističkog obrazovanja“ – pretraživač stručnih i znanstvenih članaka u području odgoja i obrazovanja, a također i priručnikâ, nastavnih programa, didaktičkih i evaluacijskih alata i obrazovnih politika iz holističke perspektive (integracija učenja i vjere – ILS).
 • Creation Sabbath: izbor znanstvenih i popularnih članova kao pripremnog materijala za svrhu obilježavanja Subote Stvaranja.
 • Crkveni priručnik: trenutni priručnik svjetske Adventstičke crkve; prethodna izdanja unatrag do 1932. dostupna su ovdje.
 • Earth History Research Center: zbirka znanstvenih članaka instituta Jugozapadnog adventističkog sveučilišta za istraživanje dokaza kreacionističke povijesti svijeta u području paleontologije, paleobotanike, antropologije, arheologije, genetike, molekularne biologije, kemije, fizike, kozmologije i geologije.
 • Ellen G. White Estate: službena stranica ostavštine spisâ Ellen G. White.
 • Foundation for Adventist Education: stručni eseji adventističkih stručnjaka na temu odnosa Biblije i različitih humanističkih, društvenih i prirodnih znanstvenih disciplina.
 • Geoscience Research Institute: prirodoznanstveni institut svjetske Adventističke crkve za istraživanje dokaza stvaranja i debate između evolucije i kreacionizma. Dostupni su znanstveni članci, istraživanja, arhiva časopisa Origins, preporuke knjiga, korisni linkovi, najnovije vijesti iz znanosti i blog.
 • Loma Linda University Archives: obimna arhiva koja sadrži, između ostalog, izdanja i fotografije iz adventističke povijesti.
 • Questions On Doctrine Conference: članci i audio zapisi s konferencije održane povodom 50. godišnjice izdanja kontroverzne knjige Questions On Doctrine.
 • Sabbath School Net: webring posvećen tromjesečnoj biblijskoj pouci koju svjetsko članstvo Adventističke crkve istovremeno proučava. Sadrži samu biblijsku pouku i brojne popratne materijale.
 • Sabbath School Lesson Podcast: audio verzija tromjesečne biblijske pouke.
 • Selected Works @ Andrews University: odabrani članci teologa i ostalih stručnjaka sa Sveučilišta Andrews.
 • Statistika Adventističke crkve: izvještaji i ostali statistički dokumenti o Adventističkoj crkvi, njezinom članstvu, ustanovama i rastu po područjima svijeta i povijesnim razdobljima; godišnja izviješća u PDF-u unatrag do 1899. dostupna su ovdje.
 • The Adventist Society of Religious Studies: arhiva članaka prezentiranih na konferencijama Adventističkog društva za religijske studije.
 • Vodiči (LibGuides) Sveučilišta Andrews: tematski vodiči kroz knjige i časopise izrađeni od strane knjižničara sa Sveučilišta Andrews.

POPISI LINKOVA NA ADVENTISTIČKE RESURSE:

INFORMATIVNE STRANICE I SLUŽBENE IZJAVE ADVENTISTIČKE CRKVE:

Razni izvori u području biblijskih studija, teologije i religije

 • OPSEŽNI VODIČ u sve Open Access izvore iz područja religije i teologije

ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI I OSTALA REFERENTNA LITERATURA:

DIGITALNE KNJIŽNICE, PRETRAŽIVAČI I E-KNJIGE:

ČASOPISI I DRUGA SERIJSKA IZDANJA:

Općeniti izvori

E-KNJIGE (KLASICI):

E-KNJIGE (SUVREMENE):

OPEN ACESS BAZE ČASOPISÂ, ČLANAKA I REPOZITORIJA:

ELEKTRONIČKE TEZE I DISERTACIJE (ETD):

ENCIKLOPEDIJSKI I LEKSIKOGRAFSKI IZVORI:

Rječnici i jezični savjetnici

HRVATSKI:

STRANI:

VIŠEJEZIČNI RJEČNICI s prijevodom sa i na HRVATSKI:

 • EUdict: rječnik europskih jezika; često nudi bogatiji vokabular od Google Prevoditelja
 • Google Prevoditelj: automatski prevoditelj na 103 jezika; osim riječi prevodi i rečenice i čitave web-stranice, ali samo kao komunikacijska pomoć, a ne pouzdani stručni prijevod

Donacije

Svoju financijsku podršku Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu možete poslati na naš račun u Zagrebačkoj banci:

IBAN: HR0923600001102344486
Poziv na broj: 05 04016793
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Život na fakultetu Nastavno osoblje

Naslovnica | O nama | Povijest | Programi | Upisi | Knjižnica | Kontakt