Logo

Povijest

Dvorac

Adventističko teološko obrazovanje na europskom kontinentu započinje 1899. godine otvaranjem Teološke škole Friedensau u Njemačkoj. Iz ove škole, koja je danas etablirana obrazovna institucija pod nazivom ThH Friedensau, početkom dvadesetog stoljeća dolazili su misionari i pastori djelujući u Hrvatskoj, kao i u široj regiji. Povijest adventističkog teološkog obrazovanja na području Hrvatske započinje 1926. godine, kada je na Pantovčaku eksperimentalno utemeljena škola za pastore. Nakon svega godinu dana rada, škola je prestala s radom. 1931. obrazovanje pastora s ovih prostora premješteno je u Beograd, u Rankeovu ulicu. Iz tog perioda datira i prva sačuvana fotografija studenata teološke škole:

PrvaskolauRankeovojBG

No, već sljedeće godine studij teologije vraća se na Pantovčak, gdje će se zadržati sve do 1942., kada će rad škole biti obustavljen zbog ratnih neprilika. Iz tog vremena imamo sačuvano dosta fotografija, iz kojih je vidljivo da su pastori bili podučavani i opće-obrazovnim predmetima.

1Povijest Pantovcak2

Ubrzo po završetku rata, 1947. godine u Zagrebu, na Prilazu Gjure Deželića (tadašnjem prilazu Jugoslavenske Armije) osnovan je teološki seminar, koji je djelovao sve do 1955. godine. Ovo je jedna od rijetkih fotografija iz tog perioda:

TeoloskaskolauZagrebu1947-55

1955. godine teološko obrazovanje pastora seli se u Rakovicu, mjesto u neposrednoj blizini Beograda. Na tom je prostoru obrazovanje pastora trajalo sve do 1974. godine, a neki od tadašnjih studenata i danas rade kao aktivni pastori. Ovdje imamo fotografiju predavača teološke škole, načinjenu negdje krajem pedesetih godina prošloga stoljeća:

Rakovica-predavaci

 Budući da su urbanistički planovi Rakovice predviđali rušenje zgrade teološkog seminara, 1975. godine studenti teologije dolaze u Maruševec gdje je već nekoliko godina bila smještena Srednja škola. Na ovoj fotografiji možemo vidjeti generaciju studenata koji su svoj teološki studij iz Rakovice nastavili u Maruševcu. Drugi s lijeva je naš sadašnji prodekan za razvoj, dr. Dragutin Matak:

Marusevec-studenti

Institucija djeluje pod nazivom Visoka teološka škola sve do 1985. kada je uvođenjem četverogodišnjeg programa osnovan Adventistički teološki fakultet. Početkom osamdesetih godina započinje se s izgradnjom novih prostora, na kojima će fakultet biti smješten od 1993. godine. Ovdje imamo fotografiju iz vremena gradnje sadašnje zgrade Učilišta:

Izgradnja nove zgrade

Ova je institucija uspješno prebrodila turbulentne ratne godine ranih devedesetih, a od 2007. uvela je dodiplomski program po bolonjskom sustavu u trajanju od tri studijske godine. Naziv institucije promijenjen je u Adventističko teološko visoko učilište, ali je zadržan desetljećima stari i prepoznatljivi logo ATF-a. Od 2013. Adventističko teološko visoko učilište u suradnji s ThH Friedensau iz Njemačke po prvi put nudi i izvanredni magistarski studij (MTS).

Internat

Donacije

Svoju financijsku podršku Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu možete poslati na naš račun u Zagrebačkoj banci:

IBAN: HR0923600001102344486
Poziv na broj: 05 04016793
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Život na fakultetu Nastavno osoblje

Naslovnica | O nama | Povijest | Programi | Upisi | Knjižnica | Kontakt