Logo

Programi

ProgramiAdventističko teološko visoko učilište upisuje studente prema bolonjskom programu u sljedeće smjerove:

  • Redoviti studij teologije je stručni dodiplomski studij za rezidentne studente (sa smještajem u Maruševcu), u kojemu je poseban naglasak na pripremi za pastorsku službu. Njegovim završetkom (nakon tri godine) stječe se akademski naziv prvostupnik teologije.
  • Izvanredni studij religije također je stručni dodiplomski studij u kojemu se akademski naziv prvostupnik religije dobiva nakon šest godina izvanrednoga studija. Nastava se održava nedjeljom u Zagrebu.
  • Izvanredni studij kršćanske pedagogije je stručni dodiplomski studij prilagođen za obuku vjeroučitelja. Studij traje šest godina, a njegovim završetkom stječe se akademski naziv stručni prvostupnik kršćanske pedagogije. Nastava se održava nedjeljom.
  • Diplomski studij – MTS (ThH Friedensau) je izvanredni specijalistički stručni studij u kojemu se akademski naziv magistar teoloških studija dobiva nakon šest godina izvanrednoga studija. Studij se sastoji od deset modula, a nastava se održava samo u ljetnim terminima (svako ljeto dva modula).

REDOVITI STUDIJ TEOLOGIJE

NAZIV KOLEGIJA

Sati

ECTS

I. godina/ I. semestar
I. Opći kolegiji
1. Metodologija istraživačkog rada

1

2

II. Biblijska teologija
2. NZ grčki I

4

6

3. Uvod u Sveto pismo

2

5

III. Pastoralna teologija
4. Uvod u pastoralnu službu

2

4

5. Misija i kultura

2

4

6. Metodika vjerske nastave

3

5

IV. Sustavna teologija
7. Uvod u filozofiju i kršćansku misao

2

4

Ukupno:

16

30

I. godina / II. semestar
I. Biblijska teologija
1. NZ grčki II

3

6

2. Uvod u evanđelja

3

5

II. Pastoralna teologija
3. Kršćanski leadership

2

4

4. Pastoralna psihologija

2

4

5. Praktikum I

2

3

III. Sustavna teologija
6. Biblija i etika

2

4

7. Povijest adventističke crkve

2

4

Ukupno:

16

30

II. godina / I. semestar
I. Biblijska teologija
1. NZ grčki III

2

4

2. Petoknjižje

3

5

3. Djela apostolska i Pavlove rane poslanice

2

4

II. Pastoralna teologija
4. Homiletika I

2

4

III. Sustavna teologija
5 Povijest kršćanske teologije

3

5

6. Biblijske doktrine I

3

5

IV. Izborni kolegiji
7. Crkva i društvo

2

3

7. Teologija i praksa kršćanskog bogoslužja

2

3

Ukupno:

17

30

II. godina / II. semestar
I. Biblijska teologija
1. SZ hebrejski I

3

6

2. Pavlove kasne poslanice i Katoličke poslanice

2

4

II. Pastoralna teologija
3. Homiletika II

2

4

4. Praktikum II

2

3

III. Sustavna teologija
5. Teologija Reformacije

3

5

6. Biblijske doktrine II

3

5

IV. Izborni kolegiji
7. Pastoral mladih

2

3

7. Crkva i sredstva društvenog priopćavanja

2

3

Ukupno:

17

30

III. godina/ I. semestar
I. Biblijska teologija
1 SZ mudrosni spisi

2

4

2. Biblijska apokalipsa I

2

4

II. Pastoralna teologija
3. Evanđeoski i biblijski rad

3

5

III. Sustavna teologija
4. Suvremena i postmoderna teologija

3

5

5 E.G. White i Adventistička crkva

2

4

IV. Istraživački rad
6 Diplomski 1

2

4

V. Izborni kolegiji    
7. Uvod u kršć. duhovnost

2

4

7 SZ hebrejski II

2

4

Ukupno:

16

30

III. godina / II. semestar
I. Biblijska teologija
1. SZ Proroci

3

6

2 Biblijska apokalipsa II

2

4

II. Pastoralna teologija
3. Pastoralna teologija

2

4

4 Pastoralno savjetovanje

2

4

5. Praktikum III

2

3

III. Sustavna teologija
6. Razvoj adventističke teologije

2

4

IV. Istraživački rad
7. Diplomski rad II

3

5

Ukupno:

16

30


IZVANREDNI STUDIJ RELIGIJE

NAZIV KOLEGIJA Sati ECTS
I. godina: I. semestar
1. Metodologija istraživačkog rada

1

2

2. Svijet Svetog pisma

2

5

3. Crkva i laikat

2

5

Izborni:
4. Tematsko usavršavanje

1

3

a) Uvod u NZ
b) Uvod u SZ
c) Svjetonazori
Ukupno:

6

15

I. godina: II. semestar
1. Uvod u Sveto pismo

2

5

2. Povijest kršćanske teologije

2

5

Izborni:
3. Religija i kultura

2

5

4. NZ grčki I

2

5

Ukupno:

6

15

II. godina: I. semestar
1. Teologija Reformacije

2

5

2. Homiletika I

2

5

Izborni:
3. Biblijska pedagogija

2

5

4. NZ grčki II

2

5

Ukupno:

6

15

II. godina: II. semestar
1. Petoknjižje

2

5

2. Uvod u evanđelja

2

5

Izborni:
3. Homiletika II

2

5

4. NZ grčki III

2

5

Ukupno:

6

15

III. godina: I. semestar
1. SZ proroci

2

5

2. Biblija i etika

2

5

Izborni:
3. Kršćanska duhovnost

2

5

4. SZ hebrejski I

2

5

Ukupno:

6

15

III. godina: II. semestar
1. Uvod u filozofiju i kršćansku misao

2

5

2. Psihologija razvoja karaktera

2

5

Izborni:
3. SZ hebrejski II

2

5

4. SZ spisi

2

5

Ukupno:

6

15

IV. godina: I. semestar
1. Biblijska apokalipsa I

2

5

2. Pedagoška psihologija I

2

5

Izborni:
3. Isusove parabole

2

5

4. Intertestamentno razdoblje

2

5

Ukupno:

6

15

IV. godina: II. semestar
1. Povijest Adventističke crkve

2

5

2. Biblijske doktrine I

2

5

3. Praktikum I

1

5

Ukupno:

5

15

V. godina: I. semestar
1. Djela apostolska i Pavlove poslanice I

2

5

2. Biblijske doktrine II

2

5

3. Praktikum II

2

5

Ukupno:

6

15

V. godina: II. semestar
1. Biblijska apokalipsa II

2

5

2. Djela apostolska i Pavlove poslanice II

2

5

Izborni:
3. Metodika vjerske nastave I

2

5

4. Pedagoška psihologija II

2

5

Ukupno:

6

15

VI. godina: I. semestar
1. Pastoralno savjetovanje

2

5

2. E.G. White i Adventistička crkva

2

5

3. Diplomski I

2

5

Ukupno:

6

15

VI. godina: II. semestar
1. Razvoj adventističke teologije

2

5

2. Diplomski II

2

5

Izborni:
3. Obiteljska psihologija

2

5

4. Monoteističke religije

2

5

Ukupno:

6

15


IZVANREDNI STUDIJ KRŠĆANSKE PEDAGOGIJE

NAZIV KOLEGIJA ECTS
I. godina/ I. semestar
I. Opći kolegiji:
1. Metodologija istraživačkog rada

3

2. Svijet Svetog pisma

5

II. Religijska pedagogija
3. Biblijske doktrine I

5

III. Biblijska teologija
4. Uvod u SZ i starozavjetnu povijest 6
5. Uvod u NZ i novozavjetnu povijest

6

VI. Izborni:
6. Tematsko usavršavanje

5

a) Stari zavjet I    
  b) Komunikologija    
  c) Svijet Svetog pisma
I. godina / II. semestar
I. Religijska pedagogija
1. Psihologija odgoja i obrazovanja

5

2. Biblijska pedagogija

5

II. Biblijska teologija
3. Petoknjižje

5

4. Uvod u evanđelja

5

III. Sustavna teologija
5. Biblijske doktrine I

5

Izborni:
6. Tematsko usavršavanje

5

a) Biblijske doktrine I    
  b) Novi zavjet I    
  c) Psihologija I
II. godina / I. semestar
I. Religijska pedagogija
1. Metodika vjerske nastave I

5

II. Crkvena povijest
2. Opća povijest crkve I

5

III. Biblijska teologija:
3. Djela apostolska i Pavlove poslanice I

5

4. Uvod u Sveto pismo

5

IV. Sustavna teologija
5. Biblijske doktrine II

5

Izborni kolegiji:
6. Tematsko usavršavanje

5

a) Biblijske doktrine II
b) Novi zavjet II
c) Psihologija II
II. godina / II. semestar
I. Religijska pedagogija
1. Rad u malim skupinama

4

2. Psihologija razvoja karaktera

5

II. Crkvena povijest
3. Opća povijest Crkve II

6

III. Biblijska teologija:
4. SZ proroci

5

5. Djela apostolska i Pavlove poslanice II

5

IV. Izborni kolegiji:
6. Tematsko usavršavanje

5

a) Crkvena povijest
b) Stari zavjet II
c) Kršćanska duhovnost
III. godina/ I. semestar
I. Religijska pedagogija
1. Metodika vjerske nastave II

5

2. Pedagoška psihologija I

5

II. Biblijska teologija:
3. Biblijska apokalipsa I

5

III. Crkvena povijest
4. Povijest Adventističke crkve

5

IV. Pastoralna teologija
5. Praktikum I

5

V. Izborni kolegiji:
6. Tematsko usavršavanje

5

a) Povijest Adventističke crkve    
  b) Pedagoška psihologija    
  c) Ekumenizam
III. godina / II. semestar
I. Religijska pedagogija:
1. Pedagoška psihologija II

5

II. Biblijska teologija
2. Biblijska apokalipsa II

5

III. Sustavna teologija:
3. Razvoj adventističke teologije

5

4. Biblija i etika

5

5. IV. Pastoralna teologija
Praktikum II

4

V. Izborni kolegiji:
6. Tematsko usavršavanje:

6

a) Obiteljska psihologija    
  b) Biblija i etika    
  c) Povijest reformacije
UKUPNO:

 


DIPLOMSKI STUDIJ – MTS (ThH Friedensau)

Moduli i predmeti ECTS predmeti ECTS moduli
Modul 1: Starozavjetna egzegeza 10
1. Narativna egzegeza knjige proroka Daniela – Ivan Milanov 2-6
2. Egzegeza knjige o Esteri – Laurence Turner 2-6
3. Egzegeza knjiga Izlaska – Zlatko Musija 2-6
Modul 2: Novozavjetna egzegeza 10
1. Egzegeza Poslanice Rimljanima – Roberto Badenas 2-6
2. Pavlove poslanice: Analiza izvedbe – Bernhard Oestreich 2-6
3. Egzegetska pitanja u Ivanovom evanđelju – Igor Lorencin 2-6
Modul 3: Eshatologija i apokaliptika 10
1. Egzegetska pitanja u Ivanovom Otkrivenju – Ranko Stefanović 2-6
2. Eshatologija: filozofski i sociološki vidovi –Darko Pirija 2-6
3. Teologija svemirskog sukoba – Sigve Tonstad 2-6
Modul 4: Povijest protestantskih crkava 10
1. Povijest reformacije u Europi – Johannes Hartlapp 2-6
2. Pijetizam i prosvjetiteljstvo – Rene Gehring 2-6
3. Protestantizam u jugoistočnoj Europi – Stanko Jambrek 2-6
Modul 5: Adventistička povijest 10
1. Povijest adventizma u Europi – Daniel Heinz 2-6
2. Tematska razmatranja adventističke povijesti – Johannes Hartlapp 2-6
3. Tematska razmatranja spisa E.G. White – Tihomir Sabo 2-6
Modul 6: Sustavna teologija 10
1. Tematska razmatranja nauka o Bogu, čovjeku i spasenju – Ante Jerončić 2-6
2. Teologija sakramenata – Slobodan Bobo Marčeta 2-6
3. Teološka metodologija – Gunnar Pedersen 2-6
Modul 7: Adventistička teologija u kontekstu 10
1. Tematska razmatranja doktrine o Svetištu – Gudmundur Olafsson 2-6
2. Razvoj adventističkih doktrina – Rolf J. Pöhler 2-6
3. Suvremene teme u nauku o suboti – Rolf J. Pöhler 2-6
Modul 8: Studij religije 10
1. Suvremeni katolicizam – Dragutin Matak 2-6
2. Evanđeoska teologija u kontekstu – Goran Anić 2-6
3. Islam u suvremenom društvu – Petras Bahadur 2-6
Module 9: Crkva, društvo i sociologija 10
1. Teologija crkvenog rasta – Laszlo Szabo 2-6
2. Integrirana evangelizacija i mediji – Bojan Godina 2-6
3. Sociologija religije – Ivan Markešić 2-6
Module 10: Opći kolegiji 10
1. Uvod u pedagogiju i didaktiku – Saša Todorović 2-6
2. Istraživačka metodologija u društvenim znanostima – Zorica Kuburić 2-6
3. Akademsko pisanje – Đurđica G. Porobija 1-3
4. Metodologija teološkog promišljanja – Dragutin Matak 1-3
Module 11: Diplomski rad 20
Ukupni zbroj ECTS: 120

Donacije

Svoju financijsku podršku Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu možete poslati na naš račun u Zagrebačkoj banci:

IBAN: HR0923600001102344486
Poziv na broj: 05 04016793
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Život na fakultetu Nastavno osoblje

Naslovnica | O nama | Povijest | Programi | Upisi | Knjižnica | Kontakt