Logo

Trojedini Bog – Biblijsko učenje

Nauk o Trojedinom Bogu je napadan s raznih strana. Dr. sc. Dragutin Matak, prodekan za razvoj na ATVU-u, započinje svoje izlaganje o Božanstvu upućivanjem na sveto tlo na koje poput Mojsija trebamo stupati sa strahopoštovanjem. Po njemu bez judeo-kršćanskog konteksta u nauku o Božanstvu ulaze koncepti strani Bibliji. Dr. Matak ukazuje na tri biblijska mega-narativa koji donose povijest spasenja u tri faze: 1. Otac; 2. Sin; 3. Svetu Duh. Zanemariti bilo koju od ovih faza značilo bi zanemariti cjelokupnost spasenja koje Trojedini Bog želi postići za ljude. Naglašavanjem judeo-kršćanske pozadine i ne primjerenosti špekulacija o Božanstvu dr. Matak nas vraća na nauku o Trojstvu kao najprimjereniji izričaj Božanstva.

Donacije

Svoju financijsku podršku Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu možete poslati na naš račun u Zagrebačkoj banci:

IBAN: HR0923600001102344486
Poziv na broj: 05 04016793
SWIFT (BIC): ZABAHR2X
Život na fakultetu Nastavno osoblje

Naslovnica | O nama | Povijest | Programi | Upisi | Knjižnica | Kontakt